J.T. BRANNAN - Author of ORIGIN - a high octane cross-genre thriller

The Colt Ryder Series

The Thousand Dollar Man (Colt Ryder #1)

The Thousand Dollar Escape (Colt Ryder #3)The Thousand Dollar Escape (Colt Ryder #3)
The Thousand Dollar Hunt (Colt Ryder #2)

The Thousand Dollar Contract (Colt Ryder #4)